نویسنده = سجّاد آیدِنلو
تعداد مقالات: 1
1. نام ترکیِ افراسیاب در دو متن فارسی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-72

سجّاد آیدِنلو