کلیدواژه‌ها = تصحیح متون
تعداد مقالات: 2
1. تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-119

عبّاس بگ‌جانی


2. توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-29

محمود عابدی