گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین

علی نویدی ملاطی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 94-99

چکیده
   ویس و رامین، اثر فخرالدّین اسعد گرگانی، از کهن‌ترین منظومه‌های زبان فارسی است که ریشه‌اش به دوران پیش از اسلام باز می‌‌گردد. با وجود اینکه از این منظومه تاکنون چاپ‌های متعدّدی عرضه شده و پژوهش‌های بسیاری دربارۀ آن صورت گرفته، هنوز باب تحقیق دربارۀ آن باز است. از جمله موارد قابلِ‌توجّه در این اثر وجود واژه‌هایی است که ممکن ...  بیشتر