آ

 • آدینه، فرامرز راوی فردوسی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]

 • آصفی، نیما ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]

 • آموزگار، ژاله بررسی ویژگی‌های زبانی متن روایات داراب هرمزدیار [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 91-112]

 • آیدنلو، سجّاد دو حرف اضافه پیاپی (یک ویژگیِ نادرِ دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر) [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 51-74]

 • آیدِنلو، سجّاد نام ترکیِ افراسیاب در دو متن فارسی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 65-72]

ا

 • ابراهیمی، حمیده تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • ابویسانی، حسین تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغدادبر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 3-30]

 • احمدی دارانی، علی‌اکبر فریادنامة انوری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 100-113]

 • احمدی ملایری، یدالله شخصیت زن در رمان‌های امیرحسن چهلتن و علی بدر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]

 • اسپرغم، ثمین ردپای اسطوره یونانی در قصّه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره‌شناختی اسطوره «پسیخه و اروس» و قصّه «آه» [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 3-20]

 • اسداللّهی، خدابخش تحلیل گونه‌های موسیقی در رباعیّات حمید سبزواری [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 105-125]

 • اسدی، علیرضا متن پنهان شعر «همزاد عاشقان جهان (3)» (با تلفیق رویکرد بینامتنیّت ژرار ژنت و مایکل ریفاتر) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 67-100]

 • اسماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسم شکوفایی در پهنۀ ادبیّات و فرهنگ عامّه؛ یادکردی از زنده‌یاد دکتر حسن ذوالفقاری [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 1-6]

 • اطهاری نیک‌عزم، مرضیه تحلیل جایگاه «من» در گفته‌پردازی پل والری و یداللّه رویایی: بررسی تطبیقی با رویکرد نشانه ـ معناشناسی [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 3-16]

 • اکبری، منوچهر اعتبار راوی در خاطره (مطالعه موردی کتاب روزهای آخر نوشته احمد دهقان) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 41-66]

 • امرایی، علیرضا ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • امیدسالار، محمود فرایند ادغام اشخاص حماسی‌ـ‌ تاریخی ایران باستان در تاریخ اسلامی جهان [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 11-30]

 • امیری، امیررضا بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]

 • ایرانی، نفیسه اثر شوکت فرهنگ جناس‌ها در زبان ترکی عثمانی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 45-54]

 • ایمانیان، حسین بازیابی آیین فراموش‌شده رقص دستبند در جشن پنجه ایرانی بر پایه متون کهن عربی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 53-76]

 • ایمانیان، حسین واژگان پارسی و قافیة شعر تازی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 125-150]

ب

 • باسنت، سوزان امروز، ادبیّات تطبیقی چیست؟ [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 71-88]

 • بامشکی، سمیرا ردپای اسطوره یونانی در قصّه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره‌شناختی اسطوره «پسیخه و اروس» و قصّه «آه» [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 3-20]

 • بایرام حقیقی، رقیه جایگاه رسالۀ انیس‌‌العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تأکید بر مقایسۀ انیس‌‌العاشقین و رساله‌های محتشم کاشانی) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 70-92]

 • براتی خوانساری، محمود «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • بگ‌جانی، عبّاس تعیین علائم اختصاری نسخه‌ها در تصحیح متون [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 109-119]

 • بلوری، مزدک نقش ترجمه در شکل‌گیری ادبیّات داستانی پسامدرن در ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 3-18]

 • بهروز، سیده‌‌ زیبا اثر شوکت فرهنگ جناس‌ها در زبان ترکی عثمانی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 45-54]

 • بهروز، سیده زیبا اقنوم عجم ، فرهنگ فارسی ـ ترکی، مؤلف ناشناخته، متعلق به قرن نهم یا پیش از آن، نسخۀ موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، شمارۀ 2/3645؛ تعلیم فارسی [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 168-176]

 • بهروز، سیّده‌زیبا محتوای شناختی در عواطف (تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سفر به گرای 270 درجه و در جبهۀ غرب خبری نیست) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 23-46]

 • بهنوش، مهدی هانری دُ مونترلان: ادیبی در مکتب سعدی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 77-94]

 • بیدگلی، آمنه یک رسالۀ دینی با زبان فارسی در قرن هشتم در آناتولی (رسالۀ اسئله و اجوبه در علم تفسیر و حدیث اثر جما‎ل‏‌‌‏‌‌الدّین آق‏‌‌سرایی) [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 158-167]

پ

 • پشتدار، علی‌محمّد معرفی دست‌نویس بخشی از ترجمه دیلمی قرآن کریم [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 79-98]

 • پوراحمد، مجید صنعت پرسش و پاسخ در متن ختنی ـ بودایی سوتره سنگهاته و برخی دیگر از متون ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 17-34]

 • پوینده، پریسا بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیّات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 107-134]

ت

 • ترک لادانی، صفورا شیراز، شهر گونه‌گون، در سفرنامه به سوی اصفهان پیر لوتی از منظر نقد جغرافیایی و تصویرشناسی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]

 • ترکی، محمّدرضا اعتبار راوی در خاطره (مطالعه موردی کتاب روزهای آخر نوشته احمد دهقان) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 41-66]

 • تقی‌زاده، ساجده «خویشتن آرمانی» در سینما و شعر دفاع مقدس (با تکیه بر فیلم «بادیگارد» و مجموعه شعر چمدان‌های قدیمی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 101-128]

 • تقی‏‏‌‌زاده، لطف‏‏‌‌اله تأثیر عثمانی بر مشروطۀ ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 143-157]

ث

 • ثابت‌زاده، منصوره تحلیل گفتمان شعرهای کوتاه سیّدحسن حسینی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 47-66]

 • ثامنی، سمیه شخصیت زن در رمان‌های امیرحسن چهلتن و علی بدر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]

ج

 • جم، پدرام دستگرد و دسکره [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 75-116]

چ

 • چرمگی عمرانی، مرتضی ضرورت تصحیح مجدد شاه‌اسماعیل‌نامۀ قاسمی گنابادی بر پایۀ نسخه‌ای نویافته [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 121-139]

 • چرمگی عمرانی، مرتضی معرفی معیار لغات قویم؛ فرهنگ واژگان شاهنامه [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 35-42]

 • چنگیزی، احسان کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 11-30]

ح

 • حاتمی، حافظ روح سرگردان یا بلبل سرگشته افسانه‌ها: بررسی تطبیقی قصّه «بلبل سرگشته» و «درخت بادام» [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 17-32]

 • حاتمی، حافظ قصة نامکرر عشق: جستاری در حکایت «وکیل صدر جهان» و قطعة تازی بهشت [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 163-180]

 • حاتمی، ندا ادبیّات فرجام‌گرا یا آخرالزّمانی (آپوکالیپسی) در شعر معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 67-82]

 • حجازی، ناهید نوتاریخ‌گرایی در ادبیّات معاصر ایران [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 33-54]

 • حجازی، ناهید نوتاریخ‌گرایی در جای خالی سلوچ و خوشه‌های خشم [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 42-60]

 • حداد عادل، غلامعلی سی‌سالگی فرهنگستان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 3-9]

 • حدّاد عادل، غلامعلی بیست و چهار سال سردبیری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 2-4]

 • حدّاد عادل، غلامعلی درون‌مایه و ویژگی‌های اشعار آیینی محمّدحسین انصاری‌نژاد [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 23-40]

 • حدّاد عادل، غلامعلی نگاهی به مجموعه‌شعر پریزاد از سارا جلوداریان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 7-22]

 • حسن‌آبادی، محمود «خویشتن آرمانی» در سینما و شعر دفاع مقدس (با تکیه بر فیلم «بادیگارد» و مجموعه شعر چمدان‌های قدیمی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 101-128]

 • حسنی، عطاء‏‏‌‌اللّه کوسه‏‏‌‌لر: پیشینۀ طایفه‏‏‌‌های ایرانی در قلمرو عثمانی [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 74-85]

 • حسین‌پور، فاطمه هانری دُ مونترلان: ادیبی در مکتب سعدی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 77-94]

 • حسین‌زاده، آذین بازنویسی داستان آرش کمانگیر در ادبیّات معاصر ایران از پیش‌متن حماسی تا پس‌متن تراژیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 19-42]

 • حسینی، مصطفی ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 35-58]

 • حق‌پرست، امین معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مشکاة المصابیح [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 53-72]

 • حقیقی راد، فرزاد مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • حیدرپور نجف‌آبادی، ندا زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 89-107]

خ

 • خاتمی‌نیا، فضه بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیّات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 107-134]

 • خدادادی، رؤیا انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • خدایی، نرجس سفرنامه در گفتمان فرهنگی تصویرهای شرق و غرب در سفرنامه‌های ایرانی و آلمانی سده نوزدهم میلادی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 43-61]

 • خردمند، نسرین مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • خطیبی، ابوالفضل «به ماه سفندارمد روز ارد» [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 11-40]

 • خطیبی، ابوالفضل نگاهی تازه به فرهنگ ادات الفضلاء و مؤلّف آن [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 18-31]

 • خطیبی، ابوالفضل تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

 • خطیبی، ابوالفضل سرمقاله: نگاهی به زندگی و آثارِ زنده‌یاد دکتر اکبر نحوی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 2-10]

 • خطیبی، ابوالفضل نقد و بررسی: راز رویین‌تنیِ اسفندیار در شاهنامه: زنجیر بهشتی یا رزم‌جامۀ زخم‌ناپذیر؟ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 120-128]

د

 • دادور، ایلمیرا بررسی تطبیقی مؤلّفه‌های زنانه و نقش «دیگری» در دو اثر گریزهای روزمره و روز خرگوش [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 64-80]

 • دادور، ایلمیرا پادشاه زولوها، رابطه میان ادبیّات و هنر در ادبیّات تطبیقی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]

 • دادور، ترجمه ایلمیرا ادبیّات و سینما: نظری به جایگاه هر یک [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 95-106]

 • دری، نجمه نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه‌شناسی فمینیستی: مطالعه موردی رمان‌های عادت می‌کنیم زویا پیرزاد و نه فرشته و نه قدیس ایوان کلیما [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 55-70]

 • درّی، نجمه بررسی تطبیقی بن‌مایه‌های مشترک در ادبیّات عاشقانه درباری (رمانس تریستان و ایزوت و منظومه خسرو و شیرین) [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 81-105]

 • دلبری، حسن کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • دلشاد، سهیل کتیبه‌ای در سایه (کتیبه نویافته هخامنشی موسوم به DNF) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 3-28]

 • دهنوی، نظام‏‏‌‌علی بازخوانی گزارش مسیو کُله در خصوص کارگزاری‏‏‌‌های ایران در مملکت عثمانی در سال 1328 ق [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 100-120]

 • دورودی، مجتبی کتیبه‌ای در سایه (کتیبه نویافته هخامنشی موسوم به DNF) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 3-28]

ذ

ر

 • رئیس‌زاده، سیده حانیه گذار به اسطوره و بازتعریف مفهوم قهرمان [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 89-106]

 • راسخ مهند، محمد «او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 60-74]

 • راسخ مهند، محمد ادامۀ بحث «ویرایش و دستور زبان» [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 140-146]

 • رامین، زهره بازخوانی تطبیقی تأثیر ادبیّات بر نقاشی قرن نوزدهم امریکا و گذار از گفتمان مسلط [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 107-134]

 • رحمانیان، محمّدصادق تحلیل گفتمان شعرهای کوتاه سیّدحسن حسینی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 47-66]

 • رحیمی، حسینعلی دلایل نسخه‌شناختی در ردّ انتساب ترجمۀ تفسیر طبریِ موجود به علمای ماوراءالنهر [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 75-92]

 • رشیدی، سمیه اعتبار راوی در خاطره (مطالعه موردی کتاب روزهای آخر نوشته احمد دهقان) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 41-66]

 • رضازاده سراسکانرود، طاهر مطالعه ساختار و مدخل‏‌‌های رسالۀ ترکی خط و خطاطان نوشتۀ میرزا حبیب اصفهانی (حبیب افندی) [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 55-73]

 • رضایی، پروین معرفی و بررسی نثر مقاصدالأولیاء فی محاسن‌الأنبیاء اثر محمود فاریابی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 73-87]

 • رضایی، سیده نرگس نقد و بررسی فرهنگ مدارالافاضل [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 32-42]

 • رضایی، مریم چهار پرسش از آذرفرنبغ سوش [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 73-90]

 • ریاحی، عباس بررسی ساخت فعل ماضی در گویش سه‌قلعه و مقایسه آن با فارسی میانه [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 99-126]

ز

 • زارع‌پور، پرنیان بررسی تطبیقی بن‌مایه‌های مشترک در ادبیّات عاشقانه درباری (رمانس تریستان و ایزوت و منظومه خسرو و شیرین) [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 81-105]

 • زارع‌ندیکی، یعقوب کشش روایی در دو کتاب دا و کوچه نقّاش‌ها با تکیه بر عناصر لحن و تعلیق [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 129-154]

 • زرشناس، زهره دریغا تهی از تو ایران‌زمین [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 147-151]

س

 • سالاروند، عاطفه نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه‌شناسی فمینیستی: مطالعه موردی رمان‌های عادت می‌کنیم زویا پیرزاد و نه فرشته و نه قدیس ایوان کلیما [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 55-70]

 • سالاری‌نسب، مهدی ترکیبِ مهجورِ «مرد مردانه» (یادداشتی بر مقاله «نگاهی به فرهنگِ پسوند در زبان فارسی») [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 135-140]

 • سامعی، حسین ویرایش و دستور زبان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 151-160]

 • سبحانی مَرَنی، فائزه هویّت دستوری و بررسی آن در لغت‌نامه، فرهنگ فارسی و فرهنگ بزرگ سخن [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 17-24]

 • سعادت، یوسف ریشه‌شناسی ادات پرسشی آیا؛ دستوری شدن یک صیغه فعلی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

 • سلطانی‌زاده، علی متن پنهان شعر «همزاد عاشقان جهان (3)» (با تلفیق رویکرد بینامتنیّت ژرار ژنت و مایکل ریفاتر) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 67-100]

 • سمایی، فرشید انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • سمیع‌زاده، رضا تأمّلی در متن دیوان ظهیرالدّین فاریابی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 114-142]

 • سندرز، جولی اقتباس چیست؟ [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 106-121]

 • سهل‌الدین، مائده بررسی تطبیقی برخی عناصر عجایب‌نامه‌ها با بعضی متون ادبی و اسرائیلیات مفسران [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 101-124]

ش

 • شاد منامن، محمّدرضا تحلیل گونه‌های موسیقی در رباعیّات حمید سبزواری [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 105-125]

 • شریف‌پور، سارا بررسی مزایا و معایت استفاده از منابع اینترنتی به عنوان بخشی از پیکره فرهنگ‌نویسی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 23-34]

 • شریف‌پور، سارا بررسی هویّت دستوری فعل‌های همکرد و کمکی در فرهنگ‌های فارسی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 21-40]

 • شعبان‌زاده، مریم «خویشتن آرمانی» در سینما و شعر دفاع مقدس (با تکیه بر فیلم «بادیگارد» و مجموعه شعر چمدان‌های قدیمی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 101-128]

 • شکوهی، یلدا بررسی ویژگی‌های زبانی متن روایات داراب هرمزدیار [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 91-112]

 • شمیسا، سیروس در جست‌وجوی اصل و منشأ سندبادنامه: بررسی نسخِ گروه شرقیِ کتاب هفت دانا یا سندبادنامه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 71-100]

 • شهپرراد، کتایون بازنویسی داستان آرش کمانگیر در ادبیّات معاصر ایران از پیش‌متن حماسی تا پس‌متن تراژیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 19-42]

 • شواربی، احسان دست‌نویس فرهنگ فارسی سرمة سلیمانی در کتابخانه دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی سنت‌پترزبورگ (Ms.O174) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]

 • شوهانی، علیرضا متن پنهان شعر «همزاد عاشقان جهان (3)» (با تلفیق رویکرد بینامتنیّت ژرار ژنت و مایکل ریفاتر) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 67-100]

 • شیرشاهی، افسانه تحلیل داستان فال خون داوود غفّارزادگان از منظر ساز و کارهای دفاعی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 155-183]

 • شیوا، علی بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 160-193]

ص

 • صاحبی، سید محمد ویژگی‌های دستوری کمیاب و برجسته در ترجمه ادعیه ذخیرة‌الآخره [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 17-50]

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (5) [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 3-22]

 • صادقی، علی‌اشرف گوریدن، سپس ـ باسپس، الدنگ، زردمبوـ زرنبو، آبتین ـ اثفیان [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 43-56]

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (4) [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 3-20]

 • صادقی، علی‌اشرف مقوا، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، کوستن ـ کویستن، کوس ـ گوس، سبیل، بروت [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 83-100]

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (3) [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 3-16]

 • صادقی، علی‌اشرف تک، تک ـ تگ، گُشتا، پرنون یا بزنون؟، شَمَل [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 55-74]

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (2) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 3-17]

 • صادقی، علی‌اشرف نگاهی تازه به فرهنگ ادات الفضلاء و مؤلّف آن [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 18-31]

 • صادقی، علی‌اشرف شدیارـ شدکار ـ شدغارـ شیار، پرتاب، بادبیزن ـ بادبزن ـ بادزن، تیپا [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-73]

 • صادقی، محسن معرفی دست‌نویس بخشی از ترجمه دیلمی قرآن کریم [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 79-98]

 • صالحی، نصراللّه بررسی تطبیقی گزارش‏‏‌‌های نمایندگان ایران و عثمانی در مذاکرات ارزنة‏‏‌‌الروم (1259 ـ 1263ق) [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]

ط

 • طائبی، ماندانا جمله‌های مرکّبِ همپایگی و جمله‌های مرکّب وابستگی در زبان ختنی [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 29-46]

 • طامه، مجید ترجمه و شیوه‌های ترجمه در تحریر خُتنی جیوَکه پوستکه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 35-60]

 • طاهری، صدرالدین از آرش اساطیری ـ تاریخی تا آرش برخوانی بیضایی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 75-90]

 • طباطبائی، علاءالدین زبانِ نامة فرهنگستان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 3-10]

 • طبیب‌زاده، آریا بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 41-63]

 • طبیب‌زاده، امید دربارۀ ویرایش و دستور زبان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 138-145]

 • طلائی، مهرناز بررسی تطبیقی مؤلّفه‌های زنانه و نقش «دیگری» در دو اثر گریزهای روزمره و روز خرگوش [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 64-80]

ع

 • عابدی، محمود توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطّیر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 11-29]

 • عابدینی عراقی، آرش نوشته‌ای بر نگین از دوره ساسانی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 61-72]

 • عسگری، لیلا انگاره آفرینش گیاه از گاو و یکتاآفریده در بندهشن و پیوند آن با ایزدبانو [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 61-78]

 • عطاریان، رضا انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • عطایی کچویی، تهمینه شعر قطران تبریزی و لغت‌نامۀ دهخدا [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 48-69]

 • علوی‌مقدّم، مهیار کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • علی‌بخشی، محمّدرضا تازه‌های نشر: احمد آرام و سهم او در واژه‌گزینی و تاریخ‌نگاری علم به زبان فارسی؛ خیّام نیشابوری: زندگی، افکار و رباعیات؛ زبان‌شناسی: منظری ایرانی؛ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد اسماعیل سعادت؛ سروده‌های رودکی؛ فارسی باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه؛ در شناخت مثنوی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 135-144]

 • علی‏‏‌‌صوفی، علی‏‏‌‌رضا تأثیر عثمانی بر مشروطۀ ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 143-157]

 • عمرانی‌پور، مجتبی شخصیت زن در رمان‌های امیرحسن چهلتن و علی بدر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 31-52]

غ

 • غفاری، ترجمه محمد اقتباس چیست؟ [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 106-121]

 • غفوری، فرزین یادبود و بزرگداشت دکتر جمشید گیوناشویلی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 153-155]

 • غلامی، شهرام بازخوانی گزارش مسیو کُله در خصوص کارگزاری‏‏‌‌های ایران در مملکت عثمانی در سال 1328 ق [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 100-120]

 • غلامی، مجاهد ناگزیری مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-82]

ف

 • فتاحیان، فرزانه تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغدادبر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 3-30]

 • فرخ‏‏‌‌فر، فرزانه‏‏‌‌ شاه‌قولی تبریزی و نقش او در ایجاد سبکِ ساز عثمانی (مطالعه موردی: نقوش کاشی‏‏‌‌کاریِ سُنّت اُداسی در توپقاپی‏‌‌سرای) [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 24-54]

 • فضیلت، محمود نمود استمراری در فارسی دری افغانستان [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 3-16]

ق

ک

 • کازرونی، آسیه معرفی دانشنامه قدرخان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 41-52]

 • کافی، غلامرضا ادبیّات فرجام‌گرا یا آخرالزّمانی (آپوکالیپسی) در شعر معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 67-82]

 • کلهر، آذر تازه‌های نشر: احمد آرام و سهم او در واژه‌گزینی و تاریخ‌نگاری علم به زبان فارسی؛ خیّام نیشابوری: زندگی، افکار و رباعیات؛ زبان‌شناسی: منظری ایرانی؛ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد اسماعیل سعادت؛ سروده‌های رودکی؛ فارسی باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه؛ در شناخت مثنوی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 135-144]

گ

 • گشتاسبی اردکانی، پورچیستا بررسی ساختار جمله پایانیِ متن‌های کتاب نهم دینکرد [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 47-60]

 • گلکار، آبتین مبانی و دستور خطّ فارسی شکسته [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 143-150]

 • گلکار، آبتین بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]

 • گلکار، آبتین آثار و آرای لطفعلی صورتگر در باب ادبیات تطبیقی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 33-54]

 • گوهری کاخکی، مهشید سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • گیوناشویلی، جمشید وابستگی معنایی باد و بوی در شعر فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 156-162]

م

 • محقق نیشابوری، جواد نگاهی دوباره به ساخت فعل امر فارسی [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]

 • محمدی، فرانک نقش ترجمه در شکل‌گیری ادبیّات داستانی پسامدرن در ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 3-18]

 • محمّدیان، عبّاس کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • محمودی، علی محمد «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • مخملباف، ملک‏‏‌‌زاد شاه‌قولی تبریزی و نقش او در ایجاد سبکِ ساز عثمانی (مطالعه موردی: نقوش کاشی‏‏‌‌کاریِ سُنّت اُداسی در توپقاپی‏‌‌سرای) [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 24-54]

 • مشکین‌فام، مهرداد از دستوری زدایی تا کاربردی‌شدگی، سیر تحوّل کلمه نقشی پس در فارسی [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 74-100]

 • معزّی‌پور، فرهاد «را» نشانه مبتدای ثانویه؟ [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 75-128]

 • معصومی همدانی، حسین تعبیرهای عربی‌افتاده در شعر اخوان ثالث: تأملی در مفهوم تأثیر [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 3-32]

 • منشی‌زاده، مجتبی واژه‏‌سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • منصوری، سید امیر مثنوی والِد نَه به خط وَلَد (بحثی پیرامون انتساب دفتر چهارم مثنوی، محفوظ در موزۀ قونیه به سلطان ولد) [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 86-99]

 • منصوری، یدالله پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 41-52]

 • مهدوی، محمّدجواد سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاه‌نامة احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]

 • مهرآفرین، مینا روح سرگردان یا بلبل سرگشته افسانه‌ها: بررسی تطبیقی قصّه «بلبل سرگشته» و «درخت بادام» [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 17-32]

 • مهری، فریبا کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • موریکا، کلود ادبیّات و سینما: نظری به جایگاه هر یک [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 95-106]

 • موسوی، ام‌فروه نمود استمراری در فارسی دری افغانستان [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 3-16]

 • موسوی، سیده انیس معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مجمع اللغات و الاسماء [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]

 • موسوی، میرصمد تأثیر عثمانی بر مشروطۀ ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1402، صفحه 143-157]

 • مولایی، چنگیز گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 3-10]

 • مولایی، محمدسرور نمود استمراری در فارسی دری افغانستان [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 3-16]

 • میرافضلی، سید علی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

 • میرزایی، محسن ضرورت رعایت یک اصل بدیهی علم منطق در بررسی ناهیدیشت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 3-16]

 • میرزایی، محمدعلی تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 73-100]

 • میرفخرایی، مهشید صنعت پرسش و پاسخ در متن ختنی ـ بودایی سوتره سنگهاته و برخی دیگر از متون ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 17-34]

 • میرفخرایی، مهشید جمله‌های مرکّبِ همپایگی و جمله‌های مرکّب وابستگی در زبان ختنی [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 29-46]

ن

 • نحوی، اکبر درنگی در دو بیت شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 31-39]

 • ندایی، کاوس تَکوک (ریتون) در شاهنامه؟ [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 31-40]

 • نصراله‌زاده، سروش نوشته‌ای بر نگین از دوره ساسانی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 61-72]

 • نظری منظم، هادی تحلیل بینامتنی رمان قلب سگی و فرانکشتاین در بغدادبر مبنای بینامتنیت مایکل ریفاتر [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 3-30]

 • نغزگوی کهن، مهرداد تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 41-59]

 • نغزگوی کهن، مهرداد از دستوری زدایی تا کاربردی‌شدگی، سیر تحوّل کلمه نقشی پس در فارسی [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 74-100]

 • نوبخت، تکتم از آرش اساطیری ـ تاریخی تا آرش برخوانی بیضایی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 75-90]

 • نوریان، مهدی نقدِ تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]

 • نوریان، مهدی حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • نویدی ملاطی، علی گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 94-99]

 • نویدی ملاطی، علی نقد و بررسی: رباعیات خیّام و خیّامانه‌های پارسی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 129-134]

و

ه

 • هراتیان، اکرم نقدِ تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]

 • هرناندث، خاویر در جست‌وجوی اصل و منشأ سندبادنامه: بررسی نسخِ گروه شرقیِ کتاب هفت دانا یا سندبادنامه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 71-100]

 • هورن، اسلام واژه‏‌سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]