ا

 • اسپرغم، ثمین ردپای اسطوره یونانی در قصّه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره‌شناختی اسطوره «پسیخه و اروس» و قصّه «آه» [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 3-20]

 • اسدی، علیرضا متن پنهان شعر «همزاد عاشقان جهان (3)» (با تلفیق رویکرد بینامتنیّت ژرار ژنت و مایکل ریفاتر) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 67-100]

 • اکبری، منوچهر اعتبار راوی در خاطره (مطالعه موردی کتاب روزهای آخر نوشته احمد دهقان) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 41-66]

 • امیری، امیررضا بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]

ب

 • بامشکی، سمیرا ردپای اسطوره یونانی در قصّه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره‌شناختی اسطوره «پسیخه و اروس» و قصّه «آه» [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 3-20]

 • بلوری، مزدک نقش ترجمه در شکل‌گیری ادبیّات داستانی پسامدرن در ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 3-18]

ت

 • ترک لادانی، صفورا شیراز، شهر گونه‌گون، در سفرنامه به سوی اصفهان پیر لوتی از منظر نقد جغرافیایی و تصویرشناسی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 21-41]

 • ترکی، محمّدرضا اعتبار راوی در خاطره (مطالعه موردی کتاب روزهای آخر نوشته احمد دهقان) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 41-66]

 • تقی‌زاده، ساجده «خویشتن آرمانی» در سینما و شعر دفاع مقدس (با تکیه بر فیلم «بادیگارد» و مجموعه شعر چمدان‌های قدیمی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 101-128]

ح

 • حجازی، ناهید نوتاریخ‌گرایی در جای خالی سلوچ و خوشه‌های خشم [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 42-60]

 • حدّاد عادل، غلامعلی درون‌مایه و ویژگی‌های اشعار آیینی محمّدحسین انصاری‌نژاد [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 23-40]

 • حسن‌آبادی، محمود «خویشتن آرمانی» در سینما و شعر دفاع مقدس (با تکیه بر فیلم «بادیگارد» و مجموعه شعر چمدان‌های قدیمی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 101-128]

 • حسین‌زاده، آذین بازنویسی داستان آرش کمانگیر در ادبیّات معاصر ایران از پیش‌متن حماسی تا پس‌متن تراژیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 19-42]

خ

 • خدایی، نرجس سفرنامه در گفتمان فرهنگی تصویرهای شرق و غرب در سفرنامه‌های ایرانی و آلمانی سده نوزدهم میلادی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 43-61]

 • خطیبی، ابوالفضل نگاهی تازه به فرهنگ ادات الفضلاء و مؤلّف آن [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 18-31]

د

 • دادور، ایلمیرا بررسی تطبیقی مؤلّفه‌های زنانه و نقش «دیگری» در دو اثر گریزهای روزمره و روز خرگوش [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 64-80]

 • دادور، ایلمیرا پادشاه زولوها، رابطه میان ادبیّات و هنر در ادبیّات تطبیقی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]

 • درّی، نجمه بررسی تطبیقی بن‌مایه‌های مشترک در ادبیّات عاشقانه درباری (رمانس تریستان و ایزوت و منظومه خسرو و شیرین) [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 81-105]

ر

 • رشیدی، سمیه اعتبار راوی در خاطره (مطالعه موردی کتاب روزهای آخر نوشته احمد دهقان) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 41-66]

 • رضایی، سیده نرگس نقد و بررسی فرهنگ مدارالافاضل [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 32-42]

ز

 • زارع‌پور، پرنیان بررسی تطبیقی بن‌مایه‌های مشترک در ادبیّات عاشقانه درباری (رمانس تریستان و ایزوت و منظومه خسرو و شیرین) [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 81-105]

 • زارع‌ندیکی، یعقوب کشش روایی در دو کتاب دا و کوچه نقّاش‌ها با تکیه بر عناصر لحن و تعلیق [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 129-154]

س

 • سلطانی‌زاده، علی متن پنهان شعر «همزاد عاشقان جهان (3)» (با تلفیق رویکرد بینامتنیّت ژرار ژنت و مایکل ریفاتر) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 67-100]

 • سندرز، جولی اقتباس چیست؟ [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 106-121]

ش

 • شعبان‌زاده، مریم «خویشتن آرمانی» در سینما و شعر دفاع مقدس (با تکیه بر فیلم «بادیگارد» و مجموعه شعر چمدان‌های قدیمی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 101-128]

 • شهپرراد، کتایون بازنویسی داستان آرش کمانگیر در ادبیّات معاصر ایران از پیش‌متن حماسی تا پس‌متن تراژیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 19-42]

 • شواربی، احسان دست‌نویس فرهنگ فارسی سرمة سلیمانی در کتابخانه دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی سنت‌پترزبورگ (Ms.O174) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]

 • شوهانی، علیرضا متن پنهان شعر «همزاد عاشقان جهان (3)» (با تلفیق رویکرد بینامتنیّت ژرار ژنت و مایکل ریفاتر) [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 67-100]

 • شیرشاهی، افسانه تحلیل داستان فال خون داوود غفّارزادگان از منظر ساز و کارهای دفاعی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 155-183]

ص

 • صادقی، علی‌اشرف پسوندهای تحبیبی فارسی در دوره اسلامی (2) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 3-17]

 • صادقی، علی‌اشرف نگاهی تازه به فرهنگ ادات الفضلاء و مؤلّف آن [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 18-31]

 • صادقی، علی‌اشرف شدیارـ شدکار ـ شدغارـ شیار، پرتاب، بادبیزن ـ بادبزن ـ بادزن، تیپا [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-73]

ط

 • طاهری، صدرالدین از آرش اساطیری ـ تاریخی تا آرش برخوانی بیضایی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 75-90]

 • طلائی، مهرناز بررسی تطبیقی مؤلّفه‌های زنانه و نقش «دیگری» در دو اثر گریزهای روزمره و روز خرگوش [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 64-80]

غ

ق

 • قوام، ابوالقاسم ردپای اسطوره یونانی در قصّه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره‌شناختی اسطوره «پسیخه و اروس» و قصّه «آه» [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 3-20]

گ

 • گلکار، آبتین بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشنده اصغر فرهادی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 91-113]

م

 • محمدی، فرانک نقش ترجمه در شکل‌گیری ادبیّات داستانی پسامدرن در ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 3-18]

 • مشکین‌فام، مهرداد از دستوری زدایی تا کاربردی‌شدگی، سیر تحوّل کلمه نقشی پس در فارسی [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 74-100]

ن

 • نغزگوی کهن، مهرداد از دستوری زدایی تا کاربردی‌شدگی، سیر تحوّل کلمه نقشی پس در فارسی [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 74-100]

 • نوبخت، تکتم از آرش اساطیری ـ تاریخی تا آرش برخوانی بیضایی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 75-90]