ا

 • اسداللّهی، خدابخش تحلیل گونه‌های موسیقی در رباعیّات حمید سبزواری [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 105-125]

 • امیدسالار، محمود فرایند ادغام اشخاص حماسی‌ـ‌ تاریخی ایران باستان در تاریخ اسلامی جهان [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 11-30]

 • ایمانیان، حسین واژگان پارسی و قافیة شعر تازی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 125-150]

ب

 • بایرام حقیقی، رقیه جایگاه رسالۀ انیس‌‌العاشقین در جریان ادبی قرن دهم هجری (با تأکید بر مقایسۀ انیس‌‌العاشقین و رساله‌های محتشم کاشانی) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 70-92]

 • براتی خوانساری، محمود «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • بهروز، سیّده‌زیبا محتوای شناختی در عواطف (تحلیل مقایسه‌ای دو رمان سفر به گرای 270 درجه و در جبهۀ غرب خبری نیست) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 23-46]

ث

ح

 • حاتمی، حافظ قصة نامکرر عشق: جستاری در حکایت «وکیل صدر جهان» و قطعة تازی بهشت [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 163-180]

 • حاتمی، ندا ادبیّات فرجام‌گرا یا آخرالزّمانی (آپوکالیپسی) در شعر معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 67-82]

 • حدّاد عادل، غلامعلی نگاهی به مجموعه‌شعر پریزاد از سارا جلوداریان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 7-22]

 • حقیقی راد، فرزاد مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

خ

 • خدادادی، رؤیا انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • خردمند، نسرین مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 85-137]

 • خطیبی، ابوالفضل سرمقاله: نگاهی به زندگی و آثارِ زنده‌یاد دکتر اکبر نحوی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 2-10]

 • خطیبی، ابوالفضل نقد و بررسی: راز رویین‌تنیِ اسفندیار در شاهنامه: زنجیر بهشتی یا رزم‌جامۀ زخم‌ناپذیر؟ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 120-128]

د

 • دلبری، حسن کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

ر

س

 • سمایی، فرشید انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • سهل‌الدین، مائده بررسی تطبیقی برخی عناصر عجایب‌نامه‌ها با بعضی متون ادبی و اسرائیلیات مفسران [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 101-124]

ش

 • شاد منامن، محمّدرضا تحلیل گونه‌های موسیقی در رباعیّات حمید سبزواری [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 105-125]

 • شمیسا، سیروس در جست‌وجوی اصل و منشأ سندبادنامه: بررسی نسخِ گروه شرقیِ کتاب هفت دانا یا سندبادنامه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 71-100]

 • شیوا، علی بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 160-193]

ع

 • عطاریان، رضا انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی ‌واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 48-84]

 • عطایی کچویی، تهمینه شعر قطران تبریزی و لغت‌نامۀ دهخدا [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 48-69]

 • علوی‌مقدّم، مهیار کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • علی‌بخشی، محمّدرضا تازه‌های نشر: احمد آرام و سهم او در واژه‌گزینی و تاریخ‌نگاری علم به زبان فارسی؛ خیّام نیشابوری: زندگی، افکار و رباعیات؛ زبان‌شناسی: منظری ایرانی؛ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد اسماعیل سعادت؛ سروده‌های رودکی؛ فارسی باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه؛ در شناخت مثنوی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 135-144]

ق

ک

 • کافی، غلامرضا ادبیّات فرجام‌گرا یا آخرالزّمانی (آپوکالیپسی) در شعر معاصر و انقلاب اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 67-82]

 • کلهر، آذر تازه‌های نشر: احمد آرام و سهم او در واژه‌گزینی و تاریخ‌نگاری علم به زبان فارسی؛ خیّام نیشابوری: زندگی، افکار و رباعیات؛ زبان‌شناسی: منظری ایرانی؛ زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد اسماعیل سعادت؛ سروده‌های رودکی؛ فارسی باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه؛ در شناخت مثنوی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 135-144]

گ

 • گلکار، آبتین آثار و آرای لطفعلی صورتگر در باب ادبیات تطبیقی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 33-54]

م

 • محمّدیان، عبّاس کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • محمودی، علی محمد «بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 106-119]

 • معصومی همدانی، حسین تعبیرهای عربی‌افتاده در شعر اخوان ثالث: تأملی در مفهوم تأثیر [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 3-32]

 • منشی‌زاده، مجتبی واژه‏‌سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]

 • مهری، فریبا کارکرد تعهِّد از رهگذر واژه‌های نشان‌دار در غزل عصر انقلاب [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 83-104]

 • میرافضلی، سید علی بررسی چند رباعی منسوب به رودکی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 31-47]

ن

 • نوریان، مهدی حبسیّات و شکوائیاتِ مجدِ همگر [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 93-105]

 • نویدی ملاطی، علی نقد و بررسی: رباعیات خیّام و خیّامانه‌های پارسی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 129-134]

و

ه

 • هرناندث، خاویر در جست‌وجوی اصل و منشأ سندبادنامه: بررسی نسخِ گروه شرقیِ کتاب هفت دانا یا سندبادنامه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 71-100]

 • هورن، اسلام واژه‏‌سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‏شناختی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 28-47]