کلیدواژه‌ها = ترجمه­پژوهی
تعداد مقالات: 1
1. ترجمه در معنای گسترده و جلوه های آن در گلستان و بوستانِ سعدی

دوره 17، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-58

علیرضا امرایی؛ مصطفی حسینی