اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 107
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 43

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 2266
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 833
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش روز
درصد پذیرش 0 %