آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 181
تعداد پذیرش 6
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 58

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 137
تعداد مشاهده مقاله 4993
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3818
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
درصد پذیرش 3 %