آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 194
تعداد پذیرش 6
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 71

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 141
تعداد مشاهده مقاله 6327
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5682
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
درصد پذیرش 3 %