نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا