نامۀ فرهنگستان یک نشریّۀ دسترسی‌ ـ آزاد، دو سو‌ـ ناشناس، و همکارـ بررسی است که به همّت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران منتشر ‌شود. این نشریّه به‌منظور فراهم کردن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی، با تمرکز بر مباحث زبان و ادبیّات فارسی در گذشته و امروز در ایران و جهان پایه‌گذاری شده است. هدف نامۀ فرهنگستان انتشار مقالات باکیفیّت است و یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم در این زمینه را گزارش می‌دهد. در این نشریّه، برای تسهیل شناسایی و جست‌وجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.  

نامۀ فرهنگستان با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبۀ ج) منتشر می‌شود. انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی در سال 1350 به‌وسیلۀ بیست تن از استادان زبان و ادبیّات فارسی کشور تأسیس شد و طیّ شمارۀ 1335 مورَّخ 22/07/1351 به ثبت رسید و موجودیّت آن در هشتم آبان 1351 در روزنامۀ رسمی کشور اعلام شده است. 

نشریّه مبلغ 300,000 تومان برای داوری مقالات دریافت می‌کند و  300,000 تومان نیز برای چاپ دریافت می‌کند.

لطفاً پیش از آماده‌سازی و ارسال مقاله، بخش «راهنمای نویسندگان» سامانه را به‌دقّت مطالعه کنید و مقاله را به همین شیوه آماده و از طریق همین سامانه به دفتر نشریّه ارسال فرمایید. فصلنامه از پذیرفتن مقالاتی که خارج از این ساختار باشند معذور است. ارسال برگه‌های تعهّد و تعارض امضا‌شده توسّط نویسندگان به همراه مقاله الزامی است.

حقّ نشر و امتیاز رسمی


Nameh Farhangestan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at nf.apll.ir.
Permissions beyond the scope of this license may be available at nf.apll.ir.

 نویسنده/ نویسندگان، با اختیار و آگاهی کامل، کلیّۀ حقوق مادّی و معنوی مربوط به انتشار مقالۀ خود را به آن نشریّه و انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار می‌کنند. نشریّه در انتشار مقاله به‌صورت چاپی، برخط، لوح فشرده، نمایه­های بین‌المللی و داخلی اختیار تام دارد و منافع مادّی احتمالی متعلّق به نشریّه و  ناشر است. این حق تنها با ردّ انتشار مقاله در نشریّه یا انصراف نویسنده/ نویسندگان از ادامۀ همکاری تا قبل از تعیین تکلیف قطعی مقاله سلب خواهد شد.

این نشریّه، با درصد پذیرش 25%، در این پایگاه­‌ها نمایه می‌شود:  

 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 • پایگاه مجلّات تخصّصی نور
 • پورتال جامع علوم انسانی
 • گوگل اسکالر
 • پایگاه اطّلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • آکادمیا
 • کوپرنیکوس

نشریّۀ نامۀ فرهنگستان به دو شیوۀ چاپی و برخط/ آنلاین منتشر می‌شود.

دربارۀ نامۀ فرهنگستان

 • کشور محلّ چاپ: ایران
 • ناشر : فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • شروع انتشار: بهار 1374
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 0832-1025، شاپای الکترونیکی:  0832-1025
 • قابل دسترسی در:

 magiran.com, noormags.ir, sid.ir, academia.edu

 • رتبۀ ارزیابی در سال 1401: ج
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • نوع مقاله: علمی- پژوهشی
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجلّه:  فارسی با چکیدۀ انگلیسی
 • حوزۀ تخصّصی: زبان و ادبیّات فارسی
 • نوع مجلّه: علمی (ج)
 • هزینۀ داوری مقاله: بلی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه‌شده: بلی
 • نوع داوری: داوری بدون نام با حدّاقل دو داور
 • زمان بررسی اوّلیّه: حدّاکثر 10 روز
 • زمان داوری: حدّاقل 8 هفته
 • رایانامۀ مجله: namehfarhangestan@gmail.com
 • رایانامۀ پشتیبان:   namehfarhangestan@gmail.com

سیاست‌های بایگانی و نگهداری مقالات

نامۀ فرهنگستان نگرانی‌های نویسندگان، خوانندگان، کتابداران، و دیگران را دربارۀ نیاز به حفظ طولانی‌مدّت و دسترسی به تحقیقات علمی دیگران، در‌حالی‌که دنیای انتشارات در حال رقومی شدن است، درک می‌کند.

نامۀ فرهنگستان متعهّد به بایگانی، یعنی حفظ طولانی‌مدّت و ایجاد امکان دسترسی به اطّلاعات تحقیقاتی علمی منتشرشده به‌صورت الکترونیکی، است. محتوای بایگانی شامل همۀ نسخه‌های این مجلّه با قابلیّت دسترسی برخط و انتشار مطالب تکمیلی مربوط به آن خواهد بود. محتوای اصلی اطّلاعات هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد، امّا ممکن است به‌دلیل رخ دادن اشتباهات و نیاز به اصلاح محتوا، ارجاعات و سایر موارد، که پس از انتشار اصلی دستخوش تغییر می‌شوند، به‌صورت حاشیه‌نویسی یا افزودن اطّلاعات تکمیلی، کامل شوند.

برای بهره‌برداری کارآمد و ایمن از خدمات برخط، نشریّۀ نامۀ فرهنگستان متعهّد می‌شود نسخه‌های رونوشت به‌منظور حفظ اطّلاعات و امنیّت از بایگانی الکترونیکی نشریّه‌ها تهیّه کند. نسخه‌های تکثیری برای ایجاد امکان تحویل سریع محتوا به مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود، در‌حالی‌که نسخه‌های تکثیریِ امنیّتی به‌عنوان نسخۀ پشتیبان نگهداری می‌شود. نشریّۀ نامۀ فرهنگستان، متعهّد به تجدید دوره‌ایِ این تکثیرات است. حدّاقل یک نسخۀ تکثیریِ امنیّتی در مکانی جدا و دور از دفتر تحریریّۀ نشریّه در تهران، ایران نگهداری می‌شود.