آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 137
تعداد پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش 85

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 5050
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6461
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز
درصد پذیرش 1 %