آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 254
تعداد پذیرش 6
تعداد عدم پذیرش 154

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 2059
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2138
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 2 %