آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 117
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 72

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 45
تعداد مشاهده مقاله 3100
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3497
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %