شش دهه دستورنویسی آموزشی برای مدارس ایران (از سال 1298 تا 1357ش)

محدثه طاهری؛ سیده پرنیان دریاباری؛ علی‌اصغر باباسالار

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 111-122

https://doi.org/10.22034/nf.2023.180995

چکیده
  میرزا حبیب اصفهانی با انتشار دستور سخن، اولین کتاب مستقل آموزش دستور زبان فارسی را در 1289ق تألیف کرد. پس از او نویسندگان دیگری به تأثیر از قواعد عربی یا دستور زبان‌های فرنگی، نگارش کتاب‌های آموزش دستور زبان فارسی را ادامه دادند. از این رهگذر، کتاب‌های دستور زبان آموزشی نگارش یافتند. در این پژوهش بیست کتاب درسی دستور زبان فارسی (از ...  بیشتر

«بس طرفه‌ حریفی‌ست»؛ شرح بیتی بحث‌انگیز از حافظ

محمود براتی خوانساری؛ علی محمد محمودی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 106-119

https://doi.org/10.22034/nf.2022.139857

چکیده
  بیتِ «حافظ که سرِ زلفِ بتان دست‌کشش بود/ بس طرفه‌حریفی‌ست کش اکنون به سر افتاد»، در لابه‌لای شروح متعدّد، بسیار بحث‌انگیز بوده‌است. حافظ‌پژوهان در شرح یا تفسیر این بیت کوشیده، و نظریّات خویش را گفته، یا به نقدِ نظرِ دیگران پرداخته‌اند. درواقع، با وجود رواج سه گونه نگاه تشریحی، تفسیری و تأویلی به غزل حافظ، ابهام برخی از این‌گونه ...  بیشتر