نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات ترجمه، دانشگاه خاتم