نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرهنگ و زبان‏‌های باستانی، دانشگاه تهران

10.22034/nf.2022.148008

چکیده

در عصر ساسانی بعضی متون علمی از زبان‏های هندی (سنسکریت و پراکریت) و یونانی و سریانی به زبان فارسی میانه ترجمه شده بوده است. در بین متون هندی معروف‏تر از همه کلیله و دمنه و نوشته‏هایی در علم نجوم و نحو را باید یاد کرد و در بین متون یونانی نوشته‏هایی در نجوم و هندسه و منطق و پزشکی و پاره‏ای نوشته‏های هرمسی اهمیت بیشتری دارند. در ترجمه از سریانی احتمالاً سهم مانویان بیشتر از زردشتیان بوده است. ترجمه از این زبان‏ها ناگزیر ترجمة قرضی یا گرده‏برداری بعضی اصطلاحات را باعث شده که احتمالاً ساده‏ترین شیوه در نقل مفاهیم علمی به زبانی دیگر است. موضوع این نوشته بحث دربارة بعضی از این ترجمه‏های قرضی از یونانی به فارسی میانه، مخصوصاً در اصطلاحات طبی و فلسفی و نجومی، است. در کنار آن به بعضی ترجمه‏های قرضی از غیر از زبان یونانی نیز مختصر اشاراتی شده است.

کلیدواژه‌ها