نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی دانشگاه علامه طباطبایی