نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

زنان، بعد از انقلاب اسلامی، علاوه‌ بر عرصه‌های انقلابی و اجتماعی، در حوزۀ سرودن شعر نیز رشد و شکوفایی داشته‌اند. سارا جلوداریان یکی از این زنان است که در این سال‌ها در عرصۀ شعر فعّال بوده است. پریزاد گزیده‌اشعارِ اوست در سه فصل با نام‌های «فصل عشق»، «فصل عطش»، و «فصل راز». بررسیِ زبان شعر جلوداریان از لحاظِ دستوری، تصاویر، و مضامین می‌تواند ابعاد گوناگون شاعرانگیِ این سرایندۀ جوان را نشان دهد. عشق به میهن و زادگاه، پرداختن به دفاع مقدّس و قهرمانانش، خلیج فارس، احساسات عاشقانه و احوال شخصی و اشعارِ مناسبتی ازجمله موضوعات شعریِ جلوداریان است. او در ترانه‌سرایی هم تواناست. بررسیِ موضوعات عامّ پریزاد و اشعار آیینی و ترانه‌گونِ آن از مباحث این مقاله خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Look at the Poetry Collection of Parizad by Sara Jelodarian

نویسنده [English]

  • Gholamali Haddad Adel

The president and permanent member of the Persian Language and Literature Academy

چکیده [English]

After the Islamic Revolution, in addition to the revolutionary and social fields, women have also grown and flourished in writing poetry. Sara Jelodarian is one of these women who has been active in the field of poetry these years. Parizad’'s Collection is a selection of her poems in three chapters named “Love”, “Thirst”, and “Secret”. Examining the language of Jalodarian's poetry in terms of grammar, images and themes can show the various dimensions of the poetry of this young poet. Love for the homeland and hometown, dealing with the holy defense and its heroes, the Persian Gulf, romantic feelings and personal situations, and occasional poems are among the poetic topics that Jelodarian wrote about. She is also great at songwriting. Examining the general topics of Parizad and its ritual and song-like poems will be one of the topics of the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sara Jelodarian
  • Parizad
  • ritual poetry
  • song
  • Islamic Revolution
جلوداریان، سارا، پریزاد (گزیده‌اشعار)، شانی، چاپ دوم، کرج 1398.
حدّاد عادل، غلامعلی، «درون‌مایه و ویژگی‌های اشعار آیینیِ محمّدحسین انصاری‌نژاد»، ادبیّات انقلاب اسلامی (ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان)، دورۀ سوم، ش 1 (پیاپی 5)، زمستان 1398، ص 23-40.