نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

10.22034/nf.2022.168550

چکیده

زنان، بعد از انقلاب اسلامی، علاوه‌ بر عرصه‌های انقلابی و اجتماعی، در حوزۀ سرودن شعر نیز رشد و شکوفایی داشته‌اند. سارا جلوداریان یکی از این زنان است که در این سال‌ها در عرصۀ شعر فعّال بوده است. پریزاد گزیده‌اشعارِ اوست در سه فصل با نام‌های «فصل عشق»، «فصل عطش»، و «فصل راز». بررسیِ زبان شعر جلوداریان از لحاظِ دستوری، تصاویر، و مضامین می‌تواند ابعاد گوناگون شاعرانگیِ این سرایندۀ جوان را نشان دهد. عشق به میهن و زادگاه، پرداختن به دفاع مقدّس و قهرمانانش، خلیج فارس، احساسات عاشقانه و احوال شخصی و اشعارِ مناسبتی ازجمله موضوعات شعریِ جلوداریان است. او در ترانه‌سرایی هم تواناست. بررسیِ موضوعات عامّ پریزاد و اشعار آیینی و ترانه‌گونِ آن از مباحث این مقاله خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

جلوداریان، سارا، پریزاد (گزیده‌اشعار)، شانی، چاپ دوم، کرج 1398.
حدّاد عادل، غلامعلی، «درون‌مایه و ویژگی‌های اشعار آیینیِ محمّدحسین انصاری‌نژاد»، ادبیّات انقلاب اسلامی (ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان)، دورۀ سوم، ش 1 (پیاپی 5)، زمستان 1398، ص 23-40.